KARIKATURY-galerie

karikaturista
karikaturista-akce
karikaturista-párty
karikaturista-zoo
karikaturista-oslava

Známé osobnosti byly od nepaměti pro karikaturistu vděčným tématem a někteří si svou vizáží o karikatury přímo říkají, posuďte sami......


... Kouzlo karikatury spočívá v tom, že při všelikých deformacích obličeje karikovaného se neztrácí podoba, ba naopak. Když se karikatura podaří může být charakteristější než-li kdejaká fotografie....

 

 


Co je to karikatura?...
  • Karikatura (z ital. caricare, přehánět, dělat ostudu) se od všech jiných humoristických žánrů odlišuje nejen svou úmyslně zjednodušenou zkratkovitostí podání, ale především zjevným přeháněním a úmyslným zdůrazňováním vybraných rysů zobrazovaného člověka.Jádrem karikatury je konfrontace skutečnosti a ideálu, které zpravidla probíhá v etické rovině.
    Předmětem karikatury bývají nejčastěji osoby veřejně činné a všeobecně známé (například politici, sportovci, umělci apod.). Případně Váš oblíbený šéf, příbuzný či kamarád :).
Stručná historie karikatury....
  • Historie karikatury sahá až do starověkého Egypta, což dokládají politicky a sociálně kritické kresby na papyru proti faraonům a soudnictví. Karikatura byla nalezena také ve výjevech řeckého vázového malířství a drobné plastice. V antickém Římě se karikatura objevuje v nástěnném malířství a v architektonických prvcích. Ve středověku k. můžeme najít např. ve výzdobě rukopisů, chórových lavic.
    Historické, zejména pak politické, karikatury jsou důležitým pramenem informací. Představují autentické svědectví o historických osobnostech, událostech, problémech či náladách soudobé společnosti.

tužka